Достъпът до този адрес е временно ограничен в мрежата на ТЕА, поради указания от ГДБОП и/или указания по Регламент (ЕС) 2022/350 на Съвета на Европейския съюз, касаещ дейността на операторите, предоставящи далекосъобщителни услуги.

Извинете ни, ако приложеното ограничение затруднява ползването на предоставената Ви Интернет услуга.

Екипът на ТЕА ООД